Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

• mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny
• chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym -bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem

Program kursu:

Cały kurs trwa 50 godzin zegarowych i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria barw i kompozycji
2. Florystyczne zasady kompozycyjne
3. Narzędzia florysty – materiałoznawstwo
4. Podstawy botaniki
5. Sztuka układania kwiatów w naczyniach
6. Dekoracja kwiatów doniczkowych
7. Artystyczne pakowanie prezentów
8. Dekoracje stołów
9. Florystyka okolicznościowa: Florystyka ślubna, Florystyka żałobna

CENA KURSU: 900zł
Koszt kursu zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, w tym materiał florystyczny.

Zaświadczenia
Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 40 godzin kursu) i samodzielnej pracy na zajęciach.
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu bukieciarstwa podstawowego, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.