Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programów graficznych. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programów.

Program kursu:

 • Rodzaje grafiki komputerowej: rastrowa i wektorowa.
 • Formaty plików graficznych. Zalety, wady i zastosowanie wybranych plików graficznych.
 • Opracowywanie grafiki rastrowej: stosowanie warstw i selekcji, zmiana kontrastu i nasycenia kolorów, kadrowanie i skalowanie.
 • Tworzenie fotomontaży;
 • Przekształcanie obrazów grafiki rastrowej, stosując m.in. rozciąganie, obracanie, pochylenie;
 • Wykonywanie operacji na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie fragmentów rysunku i zdjęcia;
 • Wybór fragmentów obrazu oraz praca z maskami.
 • Narzędzia klonowania
 • Umieszczanie napisów na obrazie;
 • Zmienianie kolorów i innych efektów na zdjęciu;
 • Uzyskiwanie efektów specjalnych dzięki zastosowaniu tzw. filtrów.
 • Przykłady opracowywania grafiki wektorowej: przekształcenia obrazu (pochylanie, obracanie), grupowanie obiektów.
 • Zapisywanie pliku graficznego w różnych formatach.

Czas trwania: 30 godzin

CENA KURSU: 600zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu GRAFIKA KOMPUTEROWA (GIMP, INKSCAPE), na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.