Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs)

Kurs instruktora nordic walking przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i ośrodkach fitness, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kurs obejmuje 120 – godzin z podziałem na część ogólną – 50 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Teoria i metodyka rekreacji
 2. Humanistyczne podstawy rekreacji
 3. Biologiczne podstawy rekreacji
 4. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
 5. Gry rekreacyjne
 6. Turystyka
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 8. Gimnastyka
 9. Podstawy anatomii człowieka

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Geneza i znaczenie nordic walking na świecie i w Polsce
 2. Zadania i cele nordic walking w rekreacji ruchowej
 3. Teoretyczne podstawy treningu
 4. Struktura treningu
 5. Cele, metody, zasady treningu
 6. Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
 7. Organizacja zajęć nordic walking, gry i zabawy w Nordic Walking
 8. Organizowanie imprez rekreacyjnych w nordic walking, programowanie, planowanie, marketing, organizacja

CENA KURSU: 1.200,00 zł