Zakres kursu:

Podczas zajęć uczestnicy poznają i opanują praktyczne umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, liczebnikami oraz około 400 znaków pojęciowych języka migowego. Ponadto zapoznają się z problematyką potrzeb osób niesłyszących w zakresie funkcjonowania i porozumiewania się.

Adresaci: nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy administracji publicznej, instytucji, osoby prywatne.

Czas trwania: 60 godzin

Cena: 600,00 zł

Organizujemy kursy na poziomie podstawowym, doskonalącym i zaawansowanym.

Kursy języka migowego prowadzi wykwalifikowana kadra, pracująca z osobami niesłyszącymi, na co dzień posługująca się językiem migowym.