Celem kursu jest zaznajomienie z obsługą i efektywnym wykorzystaniem w pracy Internetu.

Program kursu:

 1. Poczta elektroniczna:
  • zakładanie konta pocztowego, zaawansowana konfiguracja
  • konfiguracja programów pocztowych
  • dodawanie i zarządzanie kontami pocztowymi
  • edycja książki adresowej, obsługa kontaktów
 2. Wyszukiwanie informacji w Internecie:
  • korzystanie z wyszukiwarek internetowych
  • techniki formułowania zapytań w wyszukiwarkach
 3. Komunikatory internetowe:
  • standardy komunikacji internetowych
  • korzystanie z grup dyskusyjnych
  • korzystanie z forów dyskusyjnych, netykieta
  • czaty internetowe oraz IRC
  • komunikatory internetowe
 4. Przydatne strony i serwisy intenetowe

Czas trwania: 10 godzin

CENA KURSU: 350zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługa Internetu, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.