Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programu Power Point. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programu.

Program kursu:

Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point;
Wybór odpowiedniego tła i układu slajdu;
Szablony prezentacji;
Kroje i rozmiary czcionek, dopasowane do urządzenia wyświetlającego;
Wstawianie interesujących grafik i multimediów np. umieszczanie w prezentacji efektów dźwiękowych;
Efekty przejścia slajdów i animacje, hiperłącza, przyciski akcji;
Przygotowanie i uruchomienie pokazu, uporządkowanie slajdów, czas trwania prezentacji;
Notatki, przypisy i komentarze;
Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego;

Czas trwania: 20 godzin

CENA KURSU: 500zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługa programu Power Point, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.