Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programu Word. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programu.

Program kursu:

Formatowanie tekstu: ustalanie atrybutów (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywa), ustawianie wcięć, interlinii, akapit, sposoby wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionek;
Podstawowe zasady redagowania tekstu, nanoszenie poprawek, dostosowanie formatowania tekstu do jego przeznaczenia; nagłówki i automatyczne style tekstu
Sposoby usprawniające pracę nad tekstem (m.in. operacje na fragmentach tekstu, stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);
Osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym;
Korzystanie z edytora równań
Wstawianie informacje do stopki i nagłówka, m.in. numer strony;
Automatyczne wyszukiwanie słowa i znaku w tekście; tworzenie przypisów;
Rodzaje tabulatorów i ich właściwe zastosowanie;
Stosowanie spacji nierozdzielających oraz automatyczne numerowanie i wypunktowanie;
Wstawianie tabel do tekstu;
Dzielenie tekstu na kolumny;
Korespondencja seryjna

Czas trwania: 20 godzin

CENA KURSU: 500zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługa programu Word, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.