Korzyści z ukończenia kursu:

Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi.

Adresaci: osoby prywatne, które chcą profesjonalnie opiekować się osobami starszymi

Wymagania

– predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

– ukończone 18 lat

Program kursu

 1. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna.
 2. Anatomia z fizjologią.
 3. Proces starzenia się organizmu człowieka.
 4. Przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych u osób w podeszłym wieku.
 5. Choroby wieku podeszłego.
 6. Problemy opieki osób starszych.
 7. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku w tym profilaktyka odleżyn.
 8. Rehabilitacja w pielęgnacji.
 9. Pierwsza pomoc w geriatrii.
 10. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 11. Dieta i żywienie ludzi starszych.

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 40 godzin kursu) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu opiekuna osób starszych, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.