Cel kursu:

– zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym.

Adresaci:

Osoby chcące podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach.

Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuję się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą.

Wymagania:

– wykształcenie średnie

– ukończony 18 rok życia

Program kursu

1.Zasady planowania pracy w sekretariacie:

  • instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej),
  • instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie,
  • przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej,

2.Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa).

3.Druki medyczne funkcjonujące w Placówkach Służby Zdrowia:

  • wydawanie zaświadczeń,
  • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.

4.Skuteczna komunikacja interpersonalna

  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • powadzenie rozmów służbowych m.in. przez telefon, kontakt bezpośredni),
  • asertywność czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi,
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach ( trudny pacjent).

5.Kultura i etyka zawodu

Czas trwania: 50 godzin

CENA KURSU: 900zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć kursu) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu rejestratorka medyczna, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.