Celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacjach zagrożenia lub próby użycia wobec Ciebie przemocy.

Czas trwania: 10 godzin zegarowych

Program kursu:

1. Zachowanie się w sytuacji zagrożenia.
2. Nabycia umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony.
Tempo zajęć oraz nauczane techniki samoobrony są dostosowywanie indywidualnie dla każdej uczestniczki, bez względu na jego predyspozycje i wiek.

Cena: 600,00zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu samoobrony dla kobiet, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.