Celem kursu jest podniesienie umiejętności obsługi programu Excel. Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy obsługi programu Excel.

Program kursu:

  • Krótkie przypomnienie wiadomości z adresowanie i formatowania
  • Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego, w tym formatowanie warunkowe.
  • Wstawianie funkcji. Stosowanie wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego: statystycznych, logicznych, matematycznych, tekstowych, daty i czasu.
  • Korzystanie z filtrów, sortowanie.
  • Zaawansowane tworzenie wykresów, zastosowanie typu wykresu do danych, jakie ma przedstawiać.
  • Operacje na wielu arkuszach.
  • Tabele przestawne.
  • Raporty i formularze
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Funkcja wyszukaj

Czas trwania: 15 godzin

CENA KURSU: 400zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu średniozaawansowanego obsługa programu Excel, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.