Celem kursu jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania stron internetowych.

Program kursu:

  • Podstawowe zasady tworzenia stron internetowych. Sposób zapisu strony WWW.
  • Struktura pliku. Podstawowe znaczniki. Kodowanie polskich znaków.
  • Tworzenie strony w języku HTML: akapity i nagłówki, formatowanie tekstu, linia rozdzielająca, listy uporządkowane i nieuporządkowane, wstawianie rysunków, umieszczanie łączy hipertekstowych, wstawianie tabeli, stosowanie kolorów, identyfikacja elementów, dodawanie komentarzy.
  • Przykłady szablonów do tworzenia stron WWW.
  • Arkusze stylów CSS. Najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby określania ich wartości. Formatowanie hiperłączy. Tło strony, klasy elementów.
  • Przykłady skryptów i dynamicznego przetwarzania stron.
  • Tworzenie stron internetowych przy użyciu CMS na przykładzie WordPressa: instalacja, instalacja motywu, pluginów, praca z motywem, tworzenie stron i wpisów

Czas trwania: 30 godzin

CENA KURSU: 600zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH – podstawy, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.