Kurs przeznaczony dla osób znających program Excel w stopniu średnim i chcących optymalnie wykorzystać w swojej pracy możliwości programu.

Program kursu:

  • Raporty i formularze
  • Listy niestandardowe
  • Wykres przestawny
  • Kwerendy
  • Funkcje tablicowe
  • Analiza danych
  • Sumy częściowe
  • Nagrywanie makr
  • VBA wykorzystanie w Excelu: funkcja MsgBox, funkcja InputBox, instrukcja if then, select case, pętle, tworzenie funkcji

Czas trwania: 20 godzin

CENA KURSU: 500zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego obsługa programu Excel, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.