Kurs instruktora rekreacji ruchowej – fitness nowoczesne formy gimnastyki

Kurs instruktora rekreacji ruchowej – fitness nowoczesne formy gimnastyki
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza wykształcenie średnie poświadczone świadectwem dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs) Kurs instruktora fitness przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i ośrodkach fitness, ośrodkach s

Kurs instruktor Nordic Walking

Kurs instruktor Nordic Walking
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza wykształcenie średnie poświadczone świadectwem dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs) Kurs instruktora nordic walking przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i ośrodkach fitness, ośro