Kurs opiekun osób chorych i niepełnosprawnych

Kurs opiekun osób chorych i niepełnosprawnych
Korzyści z ukończenia kursu: Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Adresaci: osoby prywatne, które chcą profesjonalnie opiekować się osobami chorymi i niepełnosprawnymi Wymagania – predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu – ukończone 18 lat Program kursu: Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom chorym i niepełnosprawnym, sylwetka zawodowa opiekuna.

Kurs opiekun osób starszych

Kurs opiekun osób starszych
Korzyści z ukończenia kursu: Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Adresaci: osoby prywatne, które chcą profesjonalnie opiekować się osobami starszymi Wymagania – predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu – ukończone 18 lat Program kursu Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna. Anatomia z fizjologią. Proces starzenia się org

Kurs rejestratorka medyczna

Kurs rejestratorka medyczna
Cel kursu: – zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym. Adresaci: Osoby chcące podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach. Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuję się u