Kurs TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH – podstawy

Celem kursu jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania stron internetowych. Program kursu: Podstawowe zasady tworzenia stron internetowych. Sposób zapisu strony WWW. Struktura pliku. Podstawowe znaczniki. Kodowanie polskich znaków. Tworzenie strony w języku HTML: akapity i nagłówki, formatowanie tekstu, linia rozdzielająca, listy uporządkowane i nieuporządkowane, wstawianie rysunków, umieszczanie łączy hipertekstowych, wst

Kurs GRAFIKA KOMPUTEROWA (GIMP, INKSCAPE)

Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programów graficznych. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programów. Program kursu: Rodzaje grafiki komputerowej: rastrowa i wektorowa. Formaty plików graficznych. Zalety, wady i zastosowanie wybranych plików graficznych. Opracowywanie grafiki ra

Kurs obsługa Internetu

Celem kursu jest zaznajomienie z obsługą i efektywnym wykorzystaniem w pracy Internetu. Program kursu: Poczta elektroniczna: zakładanie konta pocztowego, zaawansowana konfiguracja konfiguracja programów pocztowych dodawanie i zarządzanie kontami pocztowymi edycja książki adresowej, obsługa kontaktów Wyszukiwanie informacji w Internecie: korzystanie z wyszukiwarek internetowych techniki formułowania zapytań w wyszukiwarkach

Kurs zaawansowany obsługa programu Excel

Kurs przeznaczony dla osób znających program Excel w stopniu średnim i chcących optymalnie wykorzystać w swojej pracy możliwości programu. Program kursu: Raporty i formularze Listy niestandardowe Wykres przestawny Kwerendy Funkcje tablicowe Analiza danych Sumy częściowe Nagrywanie makr VBA wykorzystanie w Excelu: funkcja MsgBox, funkcja InputBox, instrukcja if then, select case, pętle, tworzenie funkcji Czas trwania: 20 g

Kurs średniozaawansowany obsługa programu Excel

Celem kursu jest podniesienie umiejętności obsługi programu Excel. Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy obsługi programu Excel. Program kursu: Krótkie przypomnienie wiadomości z adresowanie i formatowania Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego, w tym formatowanie warunkowe. Wstawianie funkcji. Stosowanie wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego: statystycznych, logicznych, matematycznych, tekstowych, daty i czasu. Korz

Kurs podstawowy obsługa programu Excel

Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programu Excel. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programu. Program kursu: Adresowanie względne; zastosowanie adresów bezwzględnych lub mieszanych dla ułatwienia obliczenia; Funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI; Projektowanie tabel

Kurs obsługa programu Power Point

Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programu Power Point. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programu. Program kursu: Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS Power Point; Wybór odpowiedniego tła i układu slajdu; Szablony prezentacji; Kroje i rozmiary czcionek, dopasowane do u

Kurs obsługa programu Word

Celem kursu jest zapoznanie z obsługą programu Word. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które do tej pory nie pracowały z tym programem, ale również i dla tych z Państwa, którzy chcą skorygować swoje nawyki i efektywniej wykorzystać możliwości programu. Program kursu: Formatowanie tekstu: ustalanie atrybutów (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywa), ustawianie wcięć, interlinii, akapit, sposoby wyrównywania tekstu między marginesami, p